Certyfikowane szkolenia ESG w ofercie IKG Technology

Certyfikowane szkolenia ESG w ofercie IKG Technology

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu poświęconemu ESG (Environmental, Social, and Governance) oraz Zrównoważonemu Rozwojowi. To doskonała okazja do zdobycia kompetencji związanych z tym kluczowym zagadnieniem, mających zastosowanie w Państwa firmie. Ukończenie kursu zostanie potwierdzone imiennym certyfikatem Akademii IKG.

Główne cele szkolenia ESG obejmują:

  1. Zrozumienie problematyki ESG i rozwój kompetencji w obszarze Zrównoważonego Rozwoju.
  2. Podniesienie świadomości na temat ESG.
  3. Poznanie strategii ograniczania ryzyka niezgodności z obowiązującymi regulacjami ESG.
  4. Zidentyfikowanie roli człowieka, pracownika i przedsiębiorstwa w kontekście Zrównoważonego Rozwoju/ESG oraz zrozumienie wzajemnych zależności.

Podczas szkolenia zostaną omówione m.in.:

  • Definicja ESG i geneza zagadnienia.
  • Istotność tematu ESG dla firm i społeczeństwa.
  • Kluczowe dokumenty dotyczące ESG, takie jak rozporządzenia i dyrektywy Unii Europejskiej.
  • Cele ESG i ich wpływ na raportowanie niefinansowe oraz związki z wynikami finansowymi przedsiębiorstwa.
  • Obowiązek opracowywania raportów ESG i przewidziane kary za naruszenia przepisów.
  • Korzyści i możliwości rozwojowe wynikające z wdrożenia ESG.

Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniu ESG, które wyposaży Państwa w niezbędną wiedzę i narzędzia do skutecznego wdrażania zrównoważonego rozwoju w Państwa organizacji.

ESG (Environmental, Social, and Governance) to kluczowe kryteria, które oceniają wpływ działalności firmy na środowisko naturalne (Environmental), relacje społeczne (Social) i jakość zarządzania (Governance). To istotne narzędzie, pozwalające inwestorom i interesariuszom ocenić zrównoważoność i etyczną postawę przedsiębiorstwa, wpływającą na długoterminowy rozwój i reputację firmy. Włączenie ESG w strategię biznesową staje się coraz bardziej kluczowe dla sukcesu organizacji.Dodaj komentarz

Biznes 24