Kontakt online
& dane adresowe

ADMINISTRATOR

Ranking.expert sp. z o.o.
NIP: 7011080265
REGON: 521537277
Kapitał zakładowy: 5500,00 zł
KRS: 0000960547
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

Kontakt

Polecamy Twojej uwadze

Konferencja Digital HR. Elektronizacja działów personalnych
13-14 grudnia 2023, Radisson Blu Sobieski

Wywiady z liderami

Lider Cafe

Zajrzyj do Lider Cafe! Wywiady z liderami biznesu. Dowiedz się więcej:
szkolenia, kursy, doradztwo, lean, coaching, e-learning, HR, edukacja,
certyfikacja, ESG, zarządzanie, BHP, produkcja, IT, eCommerce, RODO.

Biznes 24