Szkolenia dla placówek medycznych w ofercie AGM

Szkolenia dla placówek medycznych w ofercie AGM

Nasza oferta szkoleń i kursów medycznych obejmuje szeroki zakres tematyczny i dostosowana jest do różnych form, w tym stacjonarnej oraz zdalnej, realizowanej online z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Zdalne formy, w tym e-learning, stanowią odpowiedź na obecne wyzwania sytuacji epidemiologicznej.

Rynek usług medycznych dynamicznie ewoluuje, reagując na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne świadczenia skierowane do wąskich grup odbiorców. Dlatego podmioty medyczne podejmują różnorodne działania mające wpływ na zwiększenie konkurencyjności w opinii publicznej. Jednym z najefektywniejszych narzędzi są szkolenia personelu, choć archaiczne, to wciąż skuteczne.

Szkolenia te przyczyniają się do podniesienia jakości placówki medycznej w wielu aspektach, począwszy od rozwinięcia kompetencji personelu medycznego, a skończywszy na wzmocnieniu właściwych zachowań organizacyjnych, integrujących zespół.

Oferowane przez nas propozycje szkoleń są zazwyczaj obowiązkowe dla większości placówek medycznych. Warto jednak podkreślić, że każde z nich może zostać dostosowane i spersonalizowane do indywidualnych potrzeb i zapytań klienta.

Nasi doświadczeni konsultanci i trenerzy elastycznie dopasują harmonogram i formę szkolenia do możliwości oraz dostępnego czasu uczestników.

Oto lista proponowanych przez nas szkoleń i kursów dla podmiotów świadczących usługi medyczne w różnych tematach:

  1. BLS (Podstawowe czynności ratujące życie) Szkolenie umożliwia teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z zabiegami resuscytacyjnymi oraz automatyczną defibrylacją, stanowiąc podstawę współczesnego ratownictwa medycznego. Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności, obejmujące podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.
  2. ALS (Zaawansowane czynności ratujące życie) Tematyka szkolenia dotyczy zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych. Celem jest zapoznanie uczestników z metodami identyfikowania pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia.
  3. Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) Szkolenie dotyczy różnorodnych zagadnień związanych z elektroniczną dokumentacją medyczną, w tym stosowania podpisu elektronicznego, zasad pracy na dokumentach elektronicznych oraz bezpiecznego przetwarzania danych wrażliwych.
  4. Kontrola NFZ w placówce medycznej: aspekty komunikacyjne i prawne Kurs skupia się na nowelizacji przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i jej wpływie na kontrolę w placówkach medycznych. Omawia praktyczne aspekty nowych regulacji i ich znaczenie dla kontroli.
  5. Dokumentacja medyczna i ochrona danych osobowych w placówce medycznej Szkolenie dotyczy bezpiecznego przetwarzania danych pacjentów i zabezpieczania dokumentacji medycznej przed bezprawnym ujawnieniem. Omawia aspekty RODO związane z medycyną.
  6. Jakość w Ochronie Zdrowia Tematyka szkolenia obejmuje nowoczesne zarządzanie podmiotem medycznym, w tym zarządzanie jakością zgodnie z wytycznymi norm ISO. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat tworzenia biznesplanów, koncepcji marketingowych, technik zarządzania zasobami ludzkimi i interpretacji przepisów prawnych związanych z opieką zdrowotną.

Oferowane szkolenia i kursy są dostępne dla pracowników medycznych, pozwalając im poszerzyć swoje kompetencje i usystematyzować stosowane dotychczas metody skutecznej komunikacji z pacjentami, co przekłada się na ograniczenie stresu wynikającego ze zdarzeń konfliktowych. Chętnie dostosujemy propozycję szkoleniową pod konkretne potrzeby i oczekiwania klienta, zapewniając pełne wsparcie na każdym etapie procesu edukacyjnego.


Szkolenia dla placówek medycznych w ofercie AGM

Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o.

Przejdź do źródła

Dodaj komentarz

Biznes 24